× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

STICHTING DORPSBEHOUD
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Doelstellingen

Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede.

Ontstaan

Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer

SDBlog

SDBLOG is een samenvoegsel van een afkorting voor de naam Stichting DorpsBehoud en weblog. Een weblog (kortweg blog) is van oorsprong een persoonlijk dagboek op een website. Het bevat informatie dat de schrijver wil delen met het publiek. U zult voortaan op deze website elke paar maanden een nieuwe SDBLOG aantreffen. Wilt u daarop reageren, dan kan dat via djdejong@planet.nl.

GEEN LEVEN ZONDER BOMEN…

Mensen hebben de neiging om alles naar hun wil in te richten. Misschien is dat wel de reden waarom het aantal bomen in het dorp langzaam maar zeker aan het afnemen is. Er wordt wel gekapt, maar er komt lang niet altijd iets voor terug. En dat zou wel zo moeten zijn. Want bomen zorgen voor de zuurstof, die we zo hard nodig hebben. Bovendien verzamelen bomen ook nog veel CO² en dat is goed voor een beter milieu.

Helaas zien veel mensen alleen maar de nadelen van bomen. Ze kunnen omwaaien, wat een gevaar kan zijn. Ze vergen goed onderhoud, wat geld kost. Ze verliezen hun blad, wat gladde trottoirs kan opleveren. Ze laten hun vruchten vallen, wat een rommel geeft. Allemaal nadelen die alleen al in ons denken tot voordelen kunnen worden omgezet: we plaatsen windzakken, het geld gaat naar dure verfraaiing van de woonomgeving, om in de bladeren te kunnen banjeren gaan we met zijn allen naar de bossen, met herfstvruchten maak je de leukste dingen of herfsttafels.

Er is een heel verschil met vroeger. In de middeleeuwen vereerden de mensen zelfs de bomen. In de tijd tussen toen en nu werd bijna alles van de boom gebruikt voor heel veel verschillende doeleinden. De mensen respecteerden de bomen. Zelfs de meest eenvoudige knotwilg werd op een werk van een van de grootse beeldend kunstenaars aller tijden, Vincent van Gogh, iets formidabels. Laten we met elkaar de bomen in ere houden en hun de plek geven waarvoor ze zijn bedoeld: ze geven rust, ze beschermen en verfraaien het landschap.

Dick de Jong

Nieuws

Herinneringsplekken.

Heb jij een speciaal plaatsje in Hardinxveld-Giessendam waarvan jij zegt: dat is echt mìjn plekje? Daar heb ik een speciale herinnering aan of een verhaal over?

Stichting Dorpsbehoud is daarnaar op zoek!
Wij willen ‘Herinneringsplekken’ in ons dorp gaan markeren met joúw verhaal.
Let op: die plek moet wel openbaar toegankelijk zijn.
We horen graag van je.

Mail je reactie naar : dorpsbehoudhg@kpnmail.nl.