× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

STICHTING DORPSBEHOUD
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Doelstellingen

Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede.

Ontstaan

Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer

SDBlog

SDBLOG is een samenvoegsel van een afkorting voor de naam Stichting DorpsBehoud en weblog. Een weblog (kortweg blog) is van oorsprong een persoonlijk dagboek op een website. Het bevat informatie dat de schrijver wil delen met het publiek. U zult voortaan op deze website elke paar maanden een nieuwe SDBLOG aantreffen. Wilt u daarop reageren, dan kan dat via djdejong@planet.nl.

HET ERFGOEDJAAR 2023
Op de scheiding van twee jaren wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. Dat is een goede gewoonte. En we kijken ook terug op het jaar dat voorbijging. Evenzo een goede gewoonte.
Voor onze Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam kunnen we terugkijken op een zeer succesvol jaar. In verschillende opzichten. En vooral als het gaat om ons cultureel erfgoed. Begin dit jaar verscheen er een boekwerk over behoudswaardige erfgoedpanden. Dat was mogelijk door de medefinanciering van derden. Het boek is goed ontvangen en heeft aan heel wat mensen duidelijk gemaakt dat we zuinig moeten zijn op wat ons nog rest.

Ook waren er regelmatig goede contacten met de gemeentelijke overheid, waar we konden meedenken en –gevraagd en ongevraagd- adviseren. Ook burgers, instellingen en bedrijven wisten ons met vragen en opmerkingen te bereiken. En niet alleen van hier. Onlangs had ik nog een uitvoerig telefoongesprek met een mevrouw uit Noord-Holland, waar de gemeente een hele woonwijk, vol markante woningen wil vervangen door nieuwbouw. Ze had onze naam van internet gehaald en wilde weten hoe wij zoiets zouden aanpakken.

Ook in het nieuwe jaar hopen we weer van ons te laten horen. Bij de gemeente hebben we een lijst ingediend met daarop panden die voor de status gemeentelijk monument in aanmerking komen. Wij zijn bezig met de plaatsing van een maritiem monument ter nagedachtenis aan de scheepsbouw die ons dorp en eigenlijk de hele zuidrand van de Alblasserwaard groot heeft gemaakt.
Tegelijk zijn er zorgen. Blijft ‘De Merwestichting’ behouden? En hoe gaat het met de monumenten waar veranderingen aanstaande zijn? Graag blijven wij daar onze schouders onder zetten. Misschien doet u mee? Samen staan we sterker!
En als u alvast iets wil doen: plant binnenkort eens een boom. Voor het landschap en voor de opslag van CO². Want dat is wel het minste wat wij aan klimaatzorg kunnen doen.

Dick de Jong – voorzitter

Nieuws

Herinneringsplekken.

Heb jij een speciaal plaatsje in Hardinxveld-Giessendam waarvan jij zegt: dat is echt mìjn plekje? Daar heb ik een speciale herinnering aan of een verhaal over?

Stichting Dorpsbehoud is daarnaar op zoek!
Wij willen ‘Herinneringsplekken’ in ons dorp gaan markeren met joúw verhaal.
Let op: die plek moet wel openbaar toegankelijk zijn.
We horen graag van je.

Mail je reactie naar : dorpsbehoudhg@kpnmail.nl.