× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

De stichting

Bestuur

Naam: Dick de Jong
Functie: voorzitter
E-mail: djdejong%planet.nl

Naam: Liesbeth Leenman
Functie: secretaris / penningmeester
E-mail: liesbethleenman%solcon.nl

Naam: Evert van Lopik
Functie: vrijwilliger
E-mail: lopik.art%planet.nl

Naam: Marina den Hartog
Functie: vrijwilliger
E-mail: vliegenthartog%hetnet.nl

Naam: Martin Post
Functie: vrijwilliger
E-mail: martinpost1970%gmail.com

Naam: Riens van Dijk
Functie: vrijwilliger
E-mail: riensvandijk%gmail.com

Ontstaan

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wilde het toen vervallen pand Buitendams 4 slopen en de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam wilde het juist als cultureel erfgoed behouden.

Lees meer...

De Historische Vereniging zag dat dit pand monumentale waarde had. Dat bleek juist, want later na de restauratie is de woning en de voormalig bakkerij en bakkerswinkel erkend als rijksmonument. Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Doelstelling

Toen deze actie geslaagd achter de rug was bleef de stichting in stand voor een volgende soortgelijke actie.

Lees meer...

Die deed zich echter niet meer voor, vooral omdat de koopprijzen van onroerend goed sterk gingen stijgen. Daarom ging de stichting zich toeleggen op andere activiteiten. Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede. Nadrukkelijk niet als politieke organisatie, maar meer vanuit een pure belevingswereld. Hierbij werd de plaatselijke cultuur bewaakt en onder ieders aandacht gebracht. Niet als geschiedenis vanuit het verleden, maar in het heden en gericht op de toekomst. Dat daarbij soms terug gekeken moet worden naar het verleden is onvermijdelijk, omdat alles zijn ontstaansgeschiedenis heeft. Gedurende haar 40-jarige bestaan heeft het bestuur van de stichting ervaren dat Hardinxveld-Giessendam een uniek dorp is, feitelijk de overgang tussen de verstedelijkte randstad en het weidegebied van de binnenwaard. Het is goed de bewoners en de bezoekers van elders te wijzen op wat het dorp te bieden heeft. En dat is heel wat meer dan de ondernemende bewoners zich in eerste instantie realiseren.

Nieuwsbrieven

Stichting Dorpsbehoud brengt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de stichting en het dorp. Geïnteresseerden kunnen zich hierop gratis abonneren via nieuwsbriefsdb@gmail.com. Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Donaties

In 2019 ontving Stichting Dorpsbehoud donaties van de volgende instanties:
– Rabobank Merwestroom
– Stichting Rivierenland
– ‘A.A. de Haanstichting’
– Kringloopwinkel ‘De Cirkel’
– MAG

Dankzij deze donaties konden diverse zaken gerealiseerd worden, zoals de bouw van een nieuwe website, een winterwandeling, openluchtschilderfestival en diverse andere zaken.

Wij zijn de gevers hiervoor zeer erkentelijk!