× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

De stichting

Bestuur

Naam: Dick de Jong
Functie: voorzitter
E-mail: djdejong%planet.nl

Naam: Liesbeth Leenman
Functie: secretaris
E-mail: liesbethleenman64%gmail.com

Naam: Marina den Hartog
Functie: penningmeester
E-mail: vliegenthartog%hetnet.nl

Naam: Riens van Dijk
Functie: bestuurslid
E-mail: riensvandijk%gmail.com

Naam: Evert van Lopik
Functie: bestuurslid
E-mail: lopik.art%planet.nl

Naam: Martin Post
Functie: bestuurslid
E-mail: martinpost1970%gmail.com

Naam: David Korevaar
Functie: bestuurslid
E-mail: djkorevaar%xs4all.nl

Ontstaan

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wilde het toen vervallen pand Buitendams 4 slopen en de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam wilde het juist als cultureel erfgoed behouden.

Lees meer...

De Historische Vereniging zag dat dit pand monumentale waarde had. Dat bleek juist, want later na de restauratie is de woning en de voormalig bakkerij en bakkerswinkel erkend als rijksmonument. Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Doelstelling

Toen deze actie geslaagd achter de rug was bleef de stichting in stand voor een volgende soortgelijke actie.

Lees meer...

Die deed zich echter niet meer voor, vooral omdat de koopprijzen van onroerend goed sterk gingen stijgen. Daarom ging de stichting zich toeleggen op andere activiteiten. Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede. Nadrukkelijk niet als politieke organisatie, maar meer vanuit een pure belevingswereld. Hierbij werd de plaatselijke cultuur bewaakt en onder ieders aandacht gebracht. Niet als geschiedenis vanuit het verleden, maar in het heden en gericht op de toekomst. Dat daarbij soms terug gekeken moet worden naar het verleden is onvermijdelijk, omdat alles zijn ontstaansgeschiedenis heeft. Gedurende haar 40-jarige bestaan heeft het bestuur van de stichting ervaren dat Hardinxveld-Giessendam een uniek dorp is, feitelijk de overgang tussen de verstedelijkte randstad en het weidegebied van de binnenwaard. Het is goed de bewoners en de bezoekers van elders te wijzen op wat het dorp te bieden heeft. En dat is heel wat meer dan de ondernemende bewoners zich in eerste instantie realiseren.

Nieuwsbrieven

Stichting Dorpsbehoud brengt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de stichting en het dorp. Geïnteresseerden kunnen zich hierop gratis abonneren via nieuwsbriefsdb@gmail.com. Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Donaties

De stichting heeft geen vaste inkomsten. Voor elk ter hand te nemen project wordt
daarbij passende financiering gezocht bij het bedrijfsleven, fondsen en overheden.

De afgelopen jaren kwamen er toezeggingen en gelden van:
– Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam
– Rabobank Merwestroom
– Stichting Rivierenlandfonds
– Stichting Kringloop De Cirkel
– A. A. de Haanstichting
– Architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts en Overduin
– MM Design, Hardinxveld-Giessendam
– Klimaatservice Holland, Hardinxveld-Giessendam
– Enkele particulieren
.
De stichting dank alle geldgevers heel hartelijk voor het hierdoor mogelijk maken van een stuk plaatselijke cultuurhistorie voor behoud van het erfgoed van Hardinxveld-Giessendam, het langgerekte dijkdorp aan de Merwede.
Voor giften en ondersteuning kunnen er bijdragen worden overgemaakt op bankrekening: NL 75 RABO 03250 20 582 t.n.v. Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer...

Zie voor de projecten het jaarverslag van de stichting.

Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Jaarverslag 2020: Jaarverslag 2020.pdf

Jaarverslag 2021: Jaarverslag 2021.pdf

Jaarverslag 2022: Jaarverslag 2022.pdf

Jaarverslag 2023: Jaarverslag 2023.pdf

ANBI

STICHTING DORPSBEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM
Naam: Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
URL: www.dorpsbehoudhg.nl
RSIN: 8135 50 415
Kamer van koophandel: 41118877

Post- en bezoekadres
Secretariaat: Kerkweg 4, 3371 AG Hardinxveld-Giessendam
Email: dorpsbehoudhg@kpnmail.nl

Lees meer...