× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

Monumentenlijst

Binnendams 2

Voorheen boerderij, nu woning. Representatief voorbeeld van eenvoudige boerderij van het langhuistype van rond 1900. Beeldbepalende situering met naastgelegen boerderijen.


Binnendams 4

Rijksmonument: Voorheen boerderij, nu woning. 18e eeuwse boerderij, waarvan het oorspronkelijke houten achterhuis in de 19e eeuw is versteend. Raampartij in de voorgevel is 19e eeuws.


Binnendams 6

Rijksmonument: Voorheen boerderij, nu museum. Boerderij uit 3e kwart van de 17e eeuw. Het oorspronkelijk houten achterhuis is in de 19e eeuw versteend, waarbij ook de achtergevel naar omhoog is doorgetrokken tot aan het wolfseind. Delen van een waterzolder zijn nog aanwezig; met schilderingen en authentiek 19e eeuwse interieur.


Binnendams 14

Rijksmonument: Boerderij waarvan het woongedeelte een rieten wolfdak, een afgeknotte puntgevel met vlechtingen en vensters met ten dele de oude roedeverdeling.


Binnendams 16-18

Rijksmonument: 18e eeuwse boerderij, met aangebouwde rentenierswoning.


Binnendams 26

Rijksmonument: Boerderij ("pseudo-krukhuis"), op L-vormige grondslag onder rieten zadeldaken.


Binnendams 50

Voorheen Boerderij, nu twee woningen en verkoopruimte. Representatief voorbeeld van een dwarshuisboerderij van rond 1920. In kenmerkende stijl met decoratief baksteengebruik.


Buitendams 4

Rijksmonument: Oorspronkelijk woonhuis, gebouwd na de grote brand in de dorpskern van Giessendam (1777). Rond 1850 verbouwd tot bakkerij met woonhuis.


Buitendams 32

Voorheen schilderswinkel en onderwoning, nu woning. Gebouwd als werkplaats/winkel met onderhoud; Typische raampartijen.


Buitendams 77

Woning. Karakteristiek 19e eeuwse dorpsherenhuis met bijzondere en rijk gedecoreerde gepleisterde voorgevel.


Buitendams 97

Woning. Vroeg 20e eeuwse dijkwoning met in voorgevel detaillering in Art Nouveau stijl, vijf venster-assen en een centrale entree in verhoogde middenpartij.


Buitendams 298

Voorheen smederij, nu schuur. Van oorsprong smederij. Redelijk gaaf van hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.


Buitendams 474

Voorheen boerderij, nu woning. Traditioneel vormgegeven langhuistype boerderij, met verhoogd bedrijfsgedeelte vanwege de situering aan de dijk. Bouwjaar 1873.


Damstraat 24

Voorheen gemeentehuis, nu kantoorpand. Voormalig gemeentehuis van Giessendam, later Hardinxveld-Giessendam. Ontworpen door architect A. van Essen te Voorburg. Eerste steenlegging 1940.


Damstraat 36

Woning. Karakteristieke dorpsvilla, representatief voor de bouwperiode anno 1905. Zowel bij interieur als exterieur rijke detaillering in de stijl van de Art Nouveau. Was woning van het hoofd van de openbare lagere school te Giessendam.


Giessendamse Tiendweg

Rijksmonument: Molen. Tiendwegse molen, bedoeld voor de afwatering van de polder Giessendam; eigendom van Simav.


Kanaaldijk Zuid 1

Gemaal. Mr. dr. Kolffgemaal. In 1944 in gebruik genomen dieselgemaal, nadat oude stoomgemaal dusdanig was vervallen dat functioneren niet meer gegarandeerd kon worden.


Kanaaldijk Zuid 5

Voorheen gemaal, nu woning. Oorspronkelijk stoomgemaal bedoeld om de afwatering van de Linge via het Kanaal van Steenenhoek op kunstmatige manier op de rivier de Beneden Merwede te realiseren.


Het Laantje 1

Rijksmonument: Woning. Voormalige Tuinkoepel uit midden 19e eeuw. Restanten van parkachtige tuinaanleg behorend bij de woning aan de overkant van de Wiel (Peulenstraat).


Parallelweg 19

Woning. Woonhuis met vijf-assige voorgevel en verhoogde middenpartij met fraaie deur in Art Nouveau stijl. Gesitueerd op een ruim erf met hoge bomen, omgeven door sloten. Hier woonde de familie Vermeer van tuinderij Kweeklust.


Peulenstraat 143

Woning. Karakteristiek dorpsherenhuis met stoep en hekwerk uit het midden van de 19e eeuw. Vormt een eenheid met het tegenover gelegen pand.


Peulenstraat 158

Voorheen woning, nu kantoor. Grote directiewoning uit 1912 met opvallende voorgevel in de stijl van de Art Nouveau, met fraai balkonhek en deur. Destijds gebouwd voor de familie van Vliet, directeur van Scheepswerf De Merwede.


Peulenstraat 161

Woning. Karakteristiek dorpsherenhuis. Markante situering buiten de rooilijn van de Peulenstraat met voortuin en hekwerk uit de stijl van de Art Nouveau.


Peulenstraat 164

Woning. 19e eeuws dorpswoonhuis met lijstgevel en omlijste entreepartij, bekroond door dakkapel.


Peulenstraat 176

Woning. Woonhuis van twee bouwlagen met stedelijke allure, gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. met beeldbepalende stoep en hek. Stond vroeger bekend onder de naam ‘het huis met de koperen leuningen’.


Peulenstraat 234

Rijksmonument: Toren van de Nederlands Hervormde Kerk uit 1821. Neoclassicistische stijl met barokke inslag. Met zonnewijzer.


Peulenstraat

Rijksmonument: Grenspaal. ‘het eijnde van hardinxvelt’. U vindt deze paal naast de Damsluis.


Peulenstraat 244

Voorheen herberg, nu kantoor. Voormalige herberg de Zwaan, later café-restaurant en zaalverhuur.


Damsluis (nabij Peulenstraat bij 249)

Sluis. Damsluis. Het vormt de verbinding tussen de Buiten-Giessen (-0,70m NAP) en de Giessen (tot +4m NAP bij hoogwater). Bouwjaar ca. 1900


Peulenstraat 249

Voorheen dokterswoning, nu woonhuis. Markant pand met kenmerken van art-deco.


Peulenstraat-zuid 11

Woning. Voorheen doktershuis, nu woning, genaamd ‘Uilenhof’. Groot woonhuis met goede hoofdstructuur.


De Buurt 26

Voormalig gemeentehuis van Hardinxveld, voordien polderhuis. Karakteristiek vormgegeven in de stijl van de Neo-Renaissance, met burgemeestersbalkon aan de zijgevel. Er achter staat het oorspronkelijk Groene-Kruis gebouw.


De Buurt 28

Voormalige burgemeesterswoning in Neo-Renaissance stijl met Art Deco glas-in-lood. Nu woonhuis/winkelpand.


De Buurt 56

Dijkwoning met fraai vormgegeven voordeur in Art Nouveau stijl. Gebouwd circa 1910 met waarschijnlijk oudere kern.


De Buurt 73

Voorheen Drogist, en woonhuis erbij. Trapgevel.


Kerkstoep 1

Voorheen schoolhuis, nu woning. Cultuurhistorisch van belang zijnde van oorsprong eerste schoolhuis uit 1860 met 17e eeuwse zonnewijzer. Harmonieert goed met de omgeving.


Kerkplein 1

Kerkgebouw. Nederlands Hervormde Kerk.


Kerkplein 2

Pastorie, gebouwd omstreeks 1910. Vormt met de directe omgeving functioneel en ruimtelijke eenheid.


Kromme Gat 12

Grafmonument Fam. Wisboom. Gave gemetselde en met aarde bedekte grafheuvel, met natuurstenen grafmonument van de burgemeestersfamilie Wisboom.


Rivierdijk 420

Rijksmonument: Watertoren


Rivierdijk 519

Sluiswachterswoning uit 1906 aan de monding van het Kanaal van Steenenhoek. Van oorsprong ook brugwachterswoning voor de ter plaatse aanwezige ophaalbrug.


Rivierdijk 533

Voorheen schoolhuis, nu woning. Schoolmeestershuis met eenvoudige vormgeving, lijstgevel en dakkapel. Er zijn drie van dit soort woningen, maar de bijbehorende openbare lagere scholen zijn allen verdwenen.


Rivierdijk 578

Woning. Eenvoudig representatief 19e eeuwse arbeiderswoning, Achter de dijk gesitueerd.


Rivierdijk 616

Voorheen woonhuis, nu kantoor. Kantoorgebouw met voorgevel die verwant is aan de Amsterdamse Schoolstijl.