× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

Wat deden wij?

Dorpsinventarisatie Cultuurhistorisch Erfgoed

Onder grote belangstelling verscheen in februari 2023 een boek over de dorpsinventarisatie van Hardinxveld-Giessendam. Dit boek is bij het publiek met veel enthousiasme ontvangen, vooral door de eigenaren van de 211 erin beschreven panden.

Lees meer...

Het resultaat van het door beeldend kunstenaar Evert van Lopik en architect ir. Arie van der Meijden uitgevoerde onderzoek is een groot succes geworden. Van elk pand is een foto en een korte technische beschrijving opgenomen. Veel bewoners van de betreffende panden werden verrast met de ogenschijnlijk eenvoudige maar in feite bijzondere elementen aan hun woningen en andere gebouwen.

De realisatie werd mede mogelijk door een royale bijdrage van Rabobank Lek & Merwestreek.

Persbericht: Bijdrage Rabobank Dorpsinventarisatie-2023

Heerlijke winterwandeling

Regen in plaats van sneeuw, maar desondanks een heerlijke winterwandeling op 8 februari 2020!
De organisatie van dit winterse gebeuren was in handen van Stichting Dorpsbehoud, in nauwe samenwerking met Museum De Koperen Knop.
Vijftig deelnemers uit ons dorp en daarbuiten werden in groepen meegenomen op een tocht vol ontdekking en verrassing.

Een verslagje van een wandelaar:

Lees meer...

‘Vanaf de voormalige Hahboloods op de Kerkweg wandelden we over de Parallelweg, terwijl een gids allerlei wetenswaardigheden vertelde over wat we tegenkwamen, erg interessant! Bij de warme houtkachel op nr.93 kregen we lekker warme chocomel (met slagroom!) of glühwein.

Daarna liepen we over het spoor naar de Giessenkant, waar we overgezet werden in een oude schouw. Zonder mankeren legden we aan bij een oude varkensschuur aan de overkant, die omgetoverd was tot een knus vertrek waar een verhalenverteller ons verhalen opdiste van Pauw van de Minkelis, een vroegere dorpsfiguur.

Daarna liepen we verder naar Museum de Koperen Knop. Daar kregen we een kom snert en konden de expositie ‘Onder Nul’ bekijken, erg leuk. Vandaar wandelden we terug naar ons beginpunt op de Kerkweg. Een bijzonder geslaagde middag!

Wat mij betreft voor herhaling vatbaar!’

Diaserie jaren tachtig

Omdat het dorp in de tijd van welvaartsgroei en drang naar vernieuwing steeds sterker aan het veranderen was, zijn twee van de bestuursleden van het eerste uur, Huib de Kok en Dico Strop, gestart met het fotograferen van het dorp.

Lees meer...

Ze begonnen hun werk zoals dat bij dorpen aan een rivier hoort stroomopwaarts om de klus met de stroom mee uit te voeren. Vanaf Den Bout bij de Avelingen reden en liepen ze de dijk af. Alles wat ze gedurende een aantal zaterdagmorgens op hun weg tegenkwamen legden ze vast op dia’s. Woningen en gebouwen, maar ook personen en gebeurtenissen. Later heeft een vijftal vrijwilligers dit fotografeerwerk voortgezet en hiermee de SDB een schitterend document nagelaten van Hardinxveld-Giessendam anno de jaren tachtig van de 20e eeuw. Een unieke beeldbank, die bij tal van bewoners herinneringen oproept.

Bordjes op markante panden

In Hardinxveld-Giessendam staat een aantal bijzonder interessante woonhuizen en andere gebouwen. Op de meeste daarvan is een informatieschildje aangebracht.

Lees meer...

Aan alle eigenaren/bewoners van op de in de gemeente staande rijksmonumenten en op de panden die voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst is een bordje aangeboden, waarop enkele specifieke eigenschappen van de betreffende panden staan verwoord. Ook op een aantal niet op dergelijke lijsten voorkomende, maar wel markante panden is een bordje aangebracht. Regelmatig wordt bezien of er meer panden in aanmerking komen voor een dergelijke waarderingsschildje.

Straatnamen commissie

Ook in de gemeentelijke straatnamencommissie was de stichting vertegenwoordigd doordat de voorzitter van de stichting tevens ambtelijk voorzitter van de commissie was.

Lees meer...

Mede door de inbreng van deze vertegenwoordiger konden in de gemeente een groot aantal unieke straatnamen ontstaan, die zijn gelinkt aan de plaatselijke historie. De plek of wijk waar de straat loopt bepaalt de soort naam. Zo kent Boven-Hardinxveld (Tienmorgen) veel namen die herinneren aan de riviervisserij en Giessendam (Giessendam-West en De Blauwe Zoom) aan de boerderijcultuur van weleer. Eerder kregen de namen van de straten op het industrieterrein Nieuweweg namen die gelinkt zijn aan de griendcultuur, want ooit stonden hier tal van productiegrienden. Op die manier wordt de herinnering aan het verleden in stand gehouden door het heden.

Schilderfestival

In 2019 bestond de SDB 40 jaar. Reden voor een bijzondere activiteit. Samen met Museum De Koperen Knop is onder de welluidende titel Pintar Rapido een openluchtschilderfestival georganiseerd.

Lees meer...

40 enthousiaste deelnemers haalden vroeg op een zaterdagmorgen een schilderdoek en een uitgebreid lunchpakket en togen ergens op een zelf bedachte plaats aan het werk. In de loop van de dag werden ze op locatie van koffie of thee voorzien. Aan het eind van de middag werd het werk ingeleverd in De Koperen Knop, waar het drie dagen werd geëxposeerd en door een deskundige jury beoordeeld. Na een feestelijke prijs uitreiking volgt een reis lang instellingen in Hardinxveld-Giessendam.

Gedenksteen

In 1990 lukte het de stichting om dankzij een verkregen subsidie een in het verleden in de Hervormde Kerk in de Peulenstraat ingemetselde gedenksteen te laten restaureren en aan te brengen in het huidige kerkgebouw. De steen was destijds tevoorschijn gekomen bij een winkel in de nabijheid van de kerk, waar deze in omgekeerde vorm als stoepsteen was gebruikt.

Gemeentelijk groen

In de loop van de tijd is het stichtingsbestuur zich steeds nadrukkelijker gaan bezighouden met het groen in de gemeente. Bomen en struiken vormen een belangrijke aankleding van het dorp. Reden om bij de gemeente en bij particulieren hier aandacht voor te vragen. Hieruit zijn tal van positieve ontwikkelingen voortgekomen, waarbij de gemeente en stichting nauw samenwerken.

Lees meer...

Later kon hier een gewijzigde herdruk van worden gemaakt. Jaren achtereen kregen alle gezinnen, die zich nieuw in Hardinxveld-Giessendam vestigden dit boekje van de gemeente cadeau. Later verscheen in het kader van de opheffing van de Stichting Ontwikkeling Peulenstraat een boekje over de realisatie van het huidige winkelcentrum: ‘Van boodschappen doen naar winkelen.’ Beide publicaties zijn te koop in Museum De Koperen Knop (dinsdag t/m vrijdag van 13.00- 17.00 uur en zaterdag van 11.00- 17.00 uur).

Artikelenserie Effe Bomen

Uit de activiteiten rondom het gemeentelijk groen ontstond een regelmatig in Het Kompas verschijnende column, getiteld ‘Effe Bomen…’. Hierin werden oude en nieuwe bomen besproken en de informatie was ook bedoeld om een positieve gedachten ontwikkeling te creëren. Er was veel waardering voor deze bijdragen.

Lees meer...

Later kon hier een gewijzigde herdruk van worden gemaakt. Jaren achtereen kregen alle gezinnen, die zich nieuw in Hardinxveld-Giessendam vestigden dit boekje van de gemeente cadeau. Later verscheen in het kader van de opheffing van de Stichting Ontwikkeling Peulenstraat een boekje over de realisatie van het huidige winkelcentrum: ‘Van boodschappen doen naar winkelen.’ Beide publicaties zijn te koop in Museum De Koperen Knop (dinsdag t/m vrijdag van 13.00- 17.00 uur en zaterdag van 11.00- 17.00 uur).

Publicaties

Ook heeft de stichting zich op het uitgeversvak begeven. In 1984 verscheen het straatnamenboek van Hardinxveld-Giessendam, getiteld ‘De heggen en de steggen’.

Lees meer...

Later kon hier een gewijzigde herdruk van worden gemaakt. Jaren achtereen kregen alle gezinnen, die zich nieuw in Hardinxveld-Giessendam vestigden dit boekje van de gemeente cadeau. Later verscheen in het kader van de opheffing van de Stichting Ontwikkeling Peulenstraat een boekje over de realisatie van het huidige winkelcentrum: ‘Van boodschappen doen naar winkelen.’ Beide publicaties zijn te koop in Museum De Koperen Knop (dinsdag t/m vrijdag van 13.00- 17.00 uur en zaterdag van 11.00- 17.00 uur).

Overige zaken

Andere aspecten, waar het stichtingsbestuur zich mee bezighield, zijn het wandelpad over de oude Achterdijk, de ontwikkeling van de Giessenzoom, de reclamemasten langs de rijksweg, de restauratie van de Damsluis, het behoud van de brugjes op de Parallelweg en nog veel meer zaken.