× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

Wat doen wij?

Aandachtspunten

– Het groen in de gemeente.
– De kern van het dorp, het winkelhart. Hier zal in samenwerking met de ondernemers het nodige gaan veranderen. Ook hier geldt dat tussen traditioneel en verassend een scala van mogelijkheden ligt. Het moet een uitdaging zijn voor alle betrokkenen om hier iets moois van te maken.

Lees meer...

– De uitbreidingsplannen in Boven-Hardinxveld.
– Het langzaam verdwijnen van de karakteristieke brugetjes langs de Parallelweg en de Koningin Wilhelminalaan.
– Het toenemende straatmeubilair. In veel gemeenten heeft men besloten bescheidener met verkeersborden en ander materiaal om te gaan met aansprekende resultaten. Ook iets voor Hardinxveld-Giessendam?
– Een inventarisatie van de in de gemeente voorkomende beelden en indien mogelijk een publicatie of brochure met foto’s en korte teksten.
– Meer aandacht voor de rijks- en gemeentelijke monumenten, wellicht eveneens in de vorm van een publicatie.
– Meer aandacht voor de recreatiemogelijkheden, ook in de vorm van folders met wandel- en fietsroutes. Toegankelijk maken van het potentieel zeer aantrekkelijke Giessenzoom-gebied.
– Aandacht voor toekomstige ontwikkelingen, iedereen weet dat binnen enkele jaren de frequentie het treinverkeer gaat verdubbelen en alle direct betrokkenen vragen zich af hoe de verkeersafwikkelingen rond de overwegen dan gaan verlopen.

Aandacht voor groen

Omdat bomen heel erg belangrijk zijn in een leefgemeenschap, heeft het bestuur van de SDB vanaf het begin haar focus gericht op het bomenbestand.

Lees meer...

Door middel van een artikelenreeks in Het Kompas, onder de titel ‘Effe Bomen…’, is regelmatig een specifieke boomsoort in het voetlicht geplaatst, waarbij een foto van een de betreffende boom in Hardinxveld-Giessendam werd geplaatst. In het artikel werd specifieke informatie van de boom, haar vruchten en het gebruik van het hout als productiemiddel ervan besproken. Dat de SDB hiermee haar tijd ver vooruit was blijkt anno nu, wanneer het belang van veel bomen voor het kunnen voortbestaan van het leven in een druk bewoonde omgeving als noodzakelijk wordt gezien. Bomen spelen een grote rol bij het verkrijgen van levensbelangrijke zuurstof en bij het terugdringen van de problemen op het gebied van de CO² en stikstof. Daarnaast vervullen bomen vooral een belangrijke taak in het ‘neerzetten van een landschapsbeeld’.

Monumenten commissie

In de tijd dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam nog beschikte over een eigen Monumentencommissie hadden enkele bestuursleden van de stichting hier zitting in.

Lees meer...

Nu de commissie een aantal jaren terug is opgeheven, wordt de stichting door de gemeente om advies gevraagd als een monumenteneigenaar een verbouwing of aanpassing aan het pand wil uitvoeren. De gemeente geeft aan dit advies grote waarde, vooral omdat het veelal gaat om specifieke kennis en maatwerk per gebouw. Geen enkel monument is gelijk aan de ander. Bij het uitbrengen van een dergelijk advies kijkt de stichting niet alleen naar het in stand blijven van de waardevolle elementen, maar ook naar een toekomstig functioneel gebruik: iedereen heeft anno nu recht op voldoende comfort en leefgenot.

Bordjes op markante panden

In Hardinxveld-Giessendam staat een aantal bijzonder interessante woonhuizen en andere gebouwen. Op de meeste daarvan is een informatieschildje aangebracht.

Lees meer...

Aan alle eigenaren/bewoners van op de in de gemeente staande rijksmonumenten en op de panden die voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst is een bordje aangeboden, waarop enkele specifieke eigenschappen van de betreffende panden staan verwoord. Ook op een aantal niet op dergelijke lijsten voorkomende, maar wel markante panden is een bordje aangebracht. Regelmatig wordt bezien of er meer panden in aanmerking komen voor een dergelijke waarderingsschildje.

Adviesfunctie gemeente

In voorkomende gevallen vraagt de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan de Stichting Dorpsbehoud om advies. Vaak gaat het daarbij om projecten die betrekking hebben op de aan- en inkleding van elementen in het dorp.

Lees meer...

Voorbeelden zijn de aankleding van de drie rotondes in de gemeente door sponsoren, het ruimen van graven en het aanpassen van de begraafplaats aan de Spindermolen (gedeelte Kerkweg), het opstellen van een bomenbeleidsplan en andere vergelijkbare zaken. De stichting geeft ook ongevraagd advies aan de gemeente, zoals voor het aanplanten van een kroningsboom voor Koning Willem-Alexander, die is geplant aan de Juliana van Stolbergstraat en waar op uitdrukkelijk advies van de stichting een mooi hekwerk omheen is geplaatst om de boom haar waardigheid te geven. Een ander advies is het in standhouden van de authenticiteit van de brugjes op de Parallelweg, het terugbrengen van enkele elementen aan het authentieke spoorwegstation aan de Stationsstraat: het weer zichtbaar maken van het bij de opening in 1957 door de gemeente aangeboden kunstwerk (ontworpen door Jan Borsje) en de verbetering van de trappartij. Ook voor het publiekstoegankelijk maken van de oude Achterdijk en de bereikbaarheid hiervan vanaf de Giesenzoom is een jarenlange actie gevoerd, die ertoe heeft geleid dat een uniek gebied kon worden ontsloten voor de hele leefgemeenschap.

Wandel- en fietsroutes

Enkele jaren terug heeft de SDB een eerste aanzet gemaakt met de ontwikkeling van drie routes, die zowel voor wandelaars als fietsers bedoeld zijn. Er is een route Boven-Hardinxveld, een route Neder-Hardinxveld en een route Giessendam. De routes kunnen ook achter elkaar worden gereden of gelopen. De routes bestaan uit een omschrijving van de route en informatie over wat onderweg te zien is. Bekijk hier de routes.

  1. Boven-Hardinxveld
  2. Neder-Hardinxveld
  3. Giessendam

 

Gidswandelingen

Een nieuwe activiteit van de SDB is het verzorgen van rondleidingen met een gids door een gedeelte van het dorp. In 2019 zijn enkele proefrondleidingen uitgevoerd en op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere voorbereiding. Een wandeling met gids duurt ongeveer een uur. De keuze is een route over De Buurt in Boven-Hardinxveld of door het centrum van Beneden-Hardinxveld. Eventueel kan een rondwandeling gecombineerd worden met bijvoorbeeld een consumptie bij deelcafé De Buurman(voor eigen kosten). De kosten van de gidswandeling zijn € 50,- per groep. U kunt contact opnemen met E. van Lopik, tel. 0183-612232.

Kunst- & cultuurroute jeugd

Onder de naam ‘Kijk eens rond’ is een kunst- & cultuurroute voor de jeugd verkrijgbaar. De uitvoering bestaat uit een blad met routebeschrijving en omschrijving van de diverse bezienswaardigheden. Op het blad staan 4 routes: 1. Route centrum, 2. Route Boven-Hardinxveld, 3. Route Neder-Hardinxveld en 4. Route Giessendam-West. Verder is er een los vel met allerlei vragen en opdrachten bijgevoegd. Een leuke, interessante en educatieve manier om ons dorp te leren kennen! Ook leuk voor een kinderfeestje! De route is verkrijgbaar via dorpsbehoud@kpnmail.nl.

Erfgoedwandelingen

Erfgoedwandelingen
Twee routes door het centrum van Beneden- en Boven-Hardinxveld.
Met veel aandacht voor het cultuurhistorische erfgoed van het dorp. Te downloaden via deze site.

Bekijk hier de routes.

  1. Boven-Hardinxveld
  2. Neder-Hardinxveld